Vizyonumuz

Mevcut ve alternatif sosyal hizmet modellerinin uygulanmasında;

  • Tarafsız
  • İlkeli
  • Şeffaf
  • Dinamik
  • Duyarlı
bir kuruluş olmaktır. Bu bağlamda Kırıkkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sorumluluk Bilinci Taşır(Yapılan uygulama ve çalışmalarda sorumluluk bilinciyle hareket eder). İnsan Odaklıdır (Sosyal hizmetler il müdürlüğünün tüm çalışmaları birey, aile ve topluma yöneliktir).

KırıkkaleAile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, kurumun kuruluş ve çalışma esasları doğrultusunda 2007-2008 yılları için üç stratejik amaç belirlemiştir:
  • Sosyal hizmetlerin sunumunda toplumsal katılımın sağlanması,
  • Destek hizmetlerinin arttırılması,

Fiziki yatırımların ve fiziki kapasitenin arttırılması.