Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı Gerçekleşti

Çok katmanlı ve çok boyutlu bir sorun olan kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasının ön koşullarından biri de ulusal düzeyde izlenen şiddetle mücadele politikalarının yerel düzeyde yerelin ihtiyaçları, öncelikleri ve kaynakları temelinde desteklenmesidir.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm tarafların sürece dahil edilmesi, ilgili mevzuat ve kamu politikası açısından hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi son derece önemlidir. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin kadın araştırmaları merkezlerinin katkı ve katılımları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020)” yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Eylem Planının ülke genelinde etkin biçimde uygulanması açısından yerel düzeyde yerelin ihtiyaçları, öncelikleri ve kaynakları temelinde politika, programların belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede ilimizde kamu kurum/kuruluşlarınca görevlendirilen personelden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Teknik Kurulu oluşturulmuş ve iki günlük Çalıştay düzenlenmiştir.

13-14.11.2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Çalıştayın ilk günü Vali Yardımcısı Dr. Ayhan ÖZKAN, Belediye Başkan Yardımcısı Halil DANACI, İl Müdürümüz Hatice UĞURLU, İl Göç İdaresi  Müdürü Mesut ERDOĞAN, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Murat KILIÇ da katılım sağlamış ve İlimizde faaliyet gösteren bir otelde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Teknik Kurul üyeleriyle birlikte grup çalışmaları yapılmış, “Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konularında yerel düzenlemelerin ilgili mevzuatla uyumlaştırması”, “Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak”, “Koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlenmesi” ve “İl genelinde etkin bir işbirliğinin çok sektörlü yaklaşım çerçevesinde güçlendirilmesi ve sürdürülmesi” başlıklı hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gereken faaliyetler belirlenmiştir.

  Çalıştay 14.11.2017 tarihinde İl Müdürümüz Hatice UĞURLU’nun kapanış konuşması ile sona ermiştir.
 

 
 
 
 Sonraki Sayfa: İl Müdürümüz Hatice UĞURLU'nun 10 Kasım Mesajı

Önceki Sayfa : 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KUTLANDI