İL MÜDÜRÜMÜZÜN "KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ" MESAJI

Kadına yönelik şiddet, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de güncelliğini koruyan bir sorun olmaya devam etmektedir. Kadınlara yönelik insan hakları ihlali ve kadınlara karşı ayrımcılık biçimlerinden biri olan bu şiddet, ülke genelinde mücadele edilmesi gereken öncelikli toplumsal sorumluluklar arasında yer almaktadır. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacı ile 1999 yılında Birleşmiş Milletler 25 Kasım’ı uluslar arası düzeyde “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslar arası Mücadele Günü” olarak kabul etmiştir.
Şiddet, kadının en temelde yaşamını tehdit eden ve toplumsal hayata katılımına engel olan sosyal bir sorundur. Ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenen politikalara ve uygulamalara rağmen dünyanın her yerinde ortaya çıkan bu sorun; çok yönlü, bütüncül, kapsayıcı plan ve politikalarla toplumsal düzeyde ortak ve kararlı bir mücadeleyi gerektirmektedir.
Geçmişten günümüze kadar geçen süre içerisinde kadına yönelik şiddetle ilgili olarak yasal mevzuatın iyileştirilmesi ve şiddetle mücadelede geliştirilen politikaların bütüncül, toplumun her kesimini kapsayacak şekilde yürütülmesi yönünde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bakanlığımız, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğuna dair inançla çalışmalarını çok geniş bir yelpazede, tüm tarafların kapsamlı işbirliği ile kararlılıkla sürdürmektedir. Öncelikli başlıklarımız olarak değerlendirebileceğimiz kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal çalışmalar, eğitim ve farkındalık oluşturma çalışmaları, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu arttırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine, kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. İstanbul Sözleşmesi olarak da adlandırılan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, uluslararası alanda şiddetle mücadelede atılmış oldukça önemli bir adımdır. Ülkemiz; Sözleşmeyi ilk imzalayan ülkeler arasında yer alıp çekincesiz onaylayarak şiddetle mücadele konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur.
Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı; emeğine, bedenine ve kimliğine yönelik şiddeti reddediyor, bu yolda hayatını kaybeden, şiddete ve baskıya uğrayan bütün kadınlarımızı ve insanlarımızı, kadın mücadelesinde emeği geçen bütün herkesi minnet ve saygı ile anıyoruz.

                                                                                                                                                                                     

Sonraki Sayfa: DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

Önceki Sayfa : İL MÜDÜRÜMÜZÜN 3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI