Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyon Toplantısı Yapıldı

Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu Toplantısı İlimiz Vali Yardımcısı Dr. Ayhan ÖZKAN başkanlığında, 27/09/2017 tarihinde  İl Müdürlüğümüzde yapıldı.
5378 Sayılı Engelliler Hakkındaki Kanunun ilgili Maddelerine dayanılarak çıkarılan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği uyarınca, İlimizde oluşturulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu toplantısına, İlimiz Vali Yardımcısı Dr. Ayhan ÖZKAN, İl Müdürümüz Hatice UĞURLU,İl Müdür Yardımcımız Yakup YEŞİLIRMAK ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.
 
İlimizde engelli erişimi konusunda öncelikli olarak gerçekleştirilebilecek çalışmaları belirlemek üzere toplanan komisyon, İlimizdeki umuma açık alanların belirlenen tarihler arasında komisyon üyeleri tarafından denetlenerek, engelli erişimi açısından mümkün olmayan yerlerin tespit edilmesini, ayrıca bir önceki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını tamamlayan, Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut binaların tekrar denetlenmesini, engelli erişimi konusunda yapılan çalışmaların uygun yapılıp yapılmadığının kontrol edilerek tutanak altına alınmasına karar verilmiştir.


Sonraki Sayfa: 5395 Çocuk Koruma Kanunu Alt Komisyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti.

Önceki Sayfa : “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı” Toplantısı Gerçekleşti