DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

Çocuklarımızın yasal haklarını güvence altına almak için, 20 Kasım 1989 tarihinde imzalanan bu sözleşmeyle beraber çocuklarımızın hakkı yasalarca da tanınmış oldu. Çocuk Hakları'na dair Sözleşme; nerede doğduklarına, kim olduklarına, cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır. Sözleşme; yaşama hakkı, eksiksiz biçimde gelişme hakkı, zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı, aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz bir şekilde katılma haklarını kapsamaktadır.
Çocuklarımızın topluma kazandırılması, ülkeye ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bilinçle Kırıkkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak  çocuklarımıza her zaman gereken ilgi, sevgi ve değeri vermekte olup, onlara yönelik hizmetlerimizi bu değerler ölçüsünde geliştirmekteyiz. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü vesilesi bilerek çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Gününü kutlar sağlık ve esenlikler dileriz.
 


Sonraki Sayfa: “Sığınmacıların Sosyal ve Ekonomik Yaşama Entegrasyonu” Projesi Kapsamında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

Önceki Sayfa : İL MÜDÜRÜMÜZÜN "KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ" MESAJI