DOĞUM YARDIMI HİZMETİ BAŞLATILDI

18.05.2015 tarihinde Valimiz Sayın Ali Kolat, eşi Sayın İlksen Kolat Hanımefendi ve İl Müdürümüz Zühtü BOZDEMİR Yüksek İhtisas Hastanesinde yeni doğum yapan anneleri ziyaret etti. İl Müdürümüz Zühtü BOZDEMİR annelere doğum yardımı ile ilgili detaylı bilgi verdi. Yeni doğan bir bebeğe altın takıldı. Yeni doğum yapan tüm annelere çiçekler verildi.

15.05.2015 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULAMAYA GEÇEN DOĞUM YARDIMI

“Doğum Yardımı” programı 15.05.2015 tarihi ve sonrası doğumlu çocuklar için 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştır ve bu tarihten itibaren 657 kapsamında yapılan doğum yardımları  kaldırılarak bütün doğum ödemeleri bu program ile yapılacaktır. Doğum yardımı usul ve esasları Cumhurbaşkanı onayından geçip Resmi gazetede yayımlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecektir.
 
15.05.2015 tarihi ve sonrası doğumlu çocuklar için ödenecek tutarlar;

İlk çocuk için 300TL
İkinci çocuk için 400TL
Üçüncü ve sonrası çocuklar için 600TL’ dir.
Doğum yardımında çocuk sınırı olmayıp üçüncü çocuktan sonrası çocuklar için de 600 TL  ödeme yapılır.
Doğum yardımı ödemesi her çocuk için bir kez yapılır.
(15.05.2015 tarihinden önce doğan çocuklar bu yardımdan faydalanamayacaktır. Fakat Ödeme yapılırken çocuk sıralamasına dahil edilirler.  15.05.2015 tarihinden önce doğan  bir çocuk varsa bu yardımı  alamaz ancak bu tarih ve  sonrası  doğan çocuk, ikinci çocuk olacağı için ikinci çocuğa ödenen 400TL yardımı alacaktır. Üçüncü yada sonrası çocuk  durumunda ise  600 TL alacaktır.
İkiz yada üçüz doğum gerçekleşmişse Çocukların KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) üzerinden aile kütüğü kayıt sıralamasına göre ilk kayıtlı çocuğa 300 TL, İkinci kayıtlı çocuğa 400TL , üçüncü kayıtlı çocuğa 600TL ödenir.
Doğum yardımı için başvuru süre sınırı yoktur. 15.05.2015 tarihi ve sonrasında doğan çocuk için 2018 yılında çocuk 3 yaşına gelmiş olsa dahi başvuru yapılabilir.
 
Doğum yardımı için başvurabilecek kişiler ve başvuru merkezleri:
 
Doğum yardımına Yurtiçi ve Yurtdışında yaşayan tüm  Türk vatandaşları ve mavi kart sahipleri (Türk Vatandaşlığından çıkarılmış kişilerdir ve doğum yardımında TC Vatandaşları ile aynı haklara sahip olacaklardır.) başvurabileceklerdir.
Başvuru yapan kişide Türk vatandaşı ve sağ olma şartı aranmaktadır.
Başvurular başvuru formu ile şahsen, posta,kargo yoluyla veya iadeli taahhütlü olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılabilmektedir. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla yapılacaktır. Büyükelçilikler ve konsolosluklar başvuruları İl Müdürlüğü yada SHM lere ileteceklerdir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişiler,Kamu işçileri,Kamuda istihdam edilen özel sektör çalışanları başvurularını çalıştıkları kurumlara yapacaklardır. Kurumlarınca mühürlenerek onaylanan başvuru formları ASP İl Müdürlükleri ve SHM lere iletilecektir.
Taşeron firma ile Hizmet alımı olarak  Kamuda çalışanlar ne şekilde istihdam edilirse edilsin çalıştıkları kuruma başvuru yapacaklardır.
Doğum yardımı başvurularında ikamet yeri şartı aranmamakta olup kişi istediği İldeki ASP İl Müdürlüğü ve SHM’ye başvuruda bulunabilir.
 
Başvuru süreci ve Ödemeler:
 
Bakanlık tarafından kamuoyuna sunulacak  Başvuru formu kişi tarafından doldurulduktan sonra çalıştığı kuruma mühürletilerek   onaylatılıp  ASP İl Müdürlüğü yada SHM lere  iletilecektir. Ve başvuru alındı belgeleri başvuru sahiplerine verilecektir. İl Müdürlüğü ve SHM ne gelen başvurular Doğum Yardım Sistemine (DYS) işlenecek  ve Her ayın sonunda başvurular toplanıp İl Müdürü yetkisi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından talep edilen bütçe ile kişilere TC numaraları üzerinden  Bakanlığın belirleyeceği kanallardan (PTT yada anlaşmalı bankadan) ödeme yapılacaktır. Ödemeler için TC Kimlik numarası  yeterli olacaktır.
Annenin sağ olması ve Türk vatandaşı olması durumunda başvuru, anne tarafından, anne adına baba tarafından  yada annenin vekalet verdiği kişi tarafından yapılarak  ödeme anneye yapılır.
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkedeki aldıkları doğum yardımı bu doğum yardımı için bağlayıcı değildir. Yurtdışındaki aldıkları doğum yardımı bu doğum yardımını almalarına engel teşkil etmez.
Ödemelerde herhangi bir  fark yada ayrım yapılmaz. Sadece kamu işçilerinde fark ödemeleri vardır. Kamu işçileri toplu iş sözleşmesi gereği aldıkları doğum yardımını başvuru sırasında beyan edeceklerdir eğer aldıkları doğum yardım tutarı verilecek doğum yardım tutarından az ise aradaki fark ödenir, fazla ise ödeme yapılmaz ve fazla olan tutar kesilmez. Örneğin ilk çocuk için başvuru yapmış ise yapılacak yardım 300 TL dir. Kendi kurumundan sözleşme gereği 120 TL yardım almışsa bu tutar düşülerek aradaki 180TL lik fark ödenir. Sözleşme gereği aldığı tutar 310TL ise 10TL lik fark geri alınmaz. Kamu işçileri kendi kurumlarından aldıkları yardımı başvuru yaparken beyan etmelidirler. Beyan edilmezse ve daha sonra bu durum tespit edilirse yersiz ödeme yapılmış olur ve aradaki fark   kişiden tahsil edilir.
 
 
Doğum yardımındaki diğer hususlar;

  • Eşlerden biri yabancı uyruklu olsa dahi Türk Vatandaşı ve sağ  olan kişi başvuru yapabilir..
  • Eşlerin ikisi de Türk Vatandaşı  ve sağ ise başvuruyu anne adına baba yapsa dahi doğum yardımı anneye yapılmaktadır.
  • 15.05.2015 tarihinden önce eşler boşanmış olsa dahi bu tarih ve sonrasında doğan çocuk için doğum yardımı yapılabilmektedir. Bu yardım için medeni hal dikkate alınmayıp evlilik dışı gerçekleşen doğumlarda da bu yardım verilir. Başvuru için evli olma şartı aranmamaktadır.
  • Ödemeler canlı doğumlar için geçerlidir. Canlı doğum gerçekleşip çocuğun KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) ne kaydı yaptırıldıktan sonra başvuru kabul edilir. Canlı doğum sonrası çocuk KPS ye kaydı yaptırılmadan vefat ederse başvuru yapılamaz. Çocuğun canlı doğumu gerçekleşmiş, KPS ye kaydı yapılmış ve başvuru yapılamadan vefat etmişse bu çocuk için doğum yardımı alınamaz ancak bir sonraki çocuğa ikinci çocuk için yapılan ödeme miktarı verilir.
  • Çocuk Evlatlık alınmışsa ve daha önce doğum yardımı yapılmamışsa evlatlık alan kişi doğum yardımı alabilir.
  • Anne reşit değilse bile başvuru yapabilir. Ancak ödeme annenin belirlediği  yada kendisi için atanan  yasal veli, vasi veya kayyım aracılığı ile yapılır.
  • Annenin yabancı uyruklu olma durumunda başvuruyu Türk vatandaşı baba yapar ve ödeme de babaya yapılır.
  • Anne ve babanın ikinci evliliğinden olan çocuğa doğum yardımı yapılırken çocuk  sıralaması TC vatandaşı ve sağ olan Annenin ilk evliliğinden olan çocuk sayısı dikkate alınır.
  • Anne ve baba vefat etmişse başvuruyu çocuğun kanuni temsilcisi yapabilir.

Sonraki Sayfa: CUMHURBAŞKANIMIZ İLİMİZDE Kİ 71 TESİSİN TOPLU AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Önceki Sayfa : İL MÜDÜRÜMÜZÜN "19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA VE SPOR BAYRAMI" KUTLAMA MESAJI