AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) NEDİR?

       Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP), sosyal yardm ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması, diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesi, refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan bu sürecin tüm aşamalarında kendilerine rehberlik edilmesini öngören bir programdır.
  2015 ASDEP pilot uygulamada Merkez ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) kayıtlı vatandaşlarımızın hanelerine ASDEP çalışanları tarafından ziyarette bulunularak gerekli rehberlik, yönlendirme ve takip yapılacaktır.


Sonraki Sayfa: SAYIN VALİMİZ KURULUŞLARIMIZI ZİYARET ETTİ

Önceki Sayfa : 2015 ASDEP BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI